با حضور معاون وزیر کشاورزی؛  طرح مولدسازی و تکثیر ماهی باس دریایی در بندرامام رونمایی شد

با حضور معاون وزیر کشاورزی؛ طرح مولدسازی و تکثیر ماهی باس دریایی در بندرامام رونمایی شد

با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از طرح مولدسازی و تکثیر ماهی باس دریایی آسیایی در بندر امام رونمایی شد.   مجتبی خیام نکویی معاون وزیر کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که به خوزستان سفر کرده است، امروز (۱۲مرداد) از بخش‌های مختلف ایستگاه