بی توجهی شرکت های هواپیمایی به الویت های پروازی خوزستان

بی توجهی شرکت های هواپیمایی به الویت های پروازی خوزستان

یکی از مهمترین ویژگی‌های توسعه اقتصادی، موضوع حمل و نقل است که مقوله مسافر در آن، یک شاخص بسیار با اهمیت محسوب می‌شود اما این موضوع در خوزستان دست خوش منافع شرکت های هواپیمایی شده و مردم این استان را با بحران کمبود صندلی هواپیما مواجه کرده است.   به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز،خوزستان