هوشنگ فلاحتیان و هیات همراه در محل تصفیه خانه آب شماره دو اهواز جهت بازدید از تاسیسات و بررسی عملکرد تصفیه خانه هادر مواقع بحرانی حضور بهم رسانید.
به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز” فلاحتیان به همراه حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور در ادامه روند بازدید مسوولین کشوری از نحوه عملکرد تاسیسات تصفیه خانه های آب، در محل تصفیه خانه آب شماره دو حاضر گردید.
پیرو تشکیل کمیته بحران شب گذشته در محل این تصفیه خانه و به ریاست حمید رضا جانباز، امروز جلسه ای در حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و جانباز برگزار و لزومات قابل پیگیری در مواقع بحران بار دیگر بررسی شد.
گفتنی است، هم اکنون مدیر عامل و معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفا کشور به قصد بازدید از تصفیه خانه آب شماره سه اهواز. وارد این تصفیه خانه گردیدند.

۴۲۵۴۰۴۷۳۹_۹۷۶۶۴