در شرکت نفت و گاز مارون بعد از آمدن جهانگیر پورهنگ؛تمام ارقام و إعداد دقیقی که در رسانه ها بصورت مکتوب و مستند منتشر می شوند نشان می دهند که ایشان کاملا ناموفق بوده است آمار حوادث فراوان و نگران کننده؛آمار دقیق کاهش میزان تولید؛آمار دقیق بالا رفتن میزان نمک خورنده و….در این میان اما ایشان مرتب با گرفتن وقت مدیرعامل مناطق نفتخیز و برگزاری جلسات بی فایده..!به تعریف و تمجید از خود می پردازد که من مدیری فلان هستم و توانی بهمان دارم و…اولا در ادبیات کهن ما آمده است که از خود تعریف کردن مایه ی…!

دوما

بهتر آنست که سر دلبران    گفته  آید در حدیث دیگران…

نه اینکه مرتبا جهانگیر پورهنگ در جلسات از ویژگی های بی بدیل!خود داد سخن داده و خصایل اخلاقی! و مدیریتی بی همتای!! خود را در خودشیفتگی محض بستاید!

حتی در دادگاه هم تا زمانی که اسناد و مستدلات موجود می باشند به سخن(که باد هواست..)و حتی قسامه نیز نیازی نیست و مستندات دقیق از ضعف مدیریت در شرکت نفت و گاز مارون در شرایط فعلی میگویند

در جلسه ای که امروز برای چندمین بار پیرامون مشکلات شرکت مارون با حضور مدیرعامل محترم مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد یک نکته ی جالب دیگر نیز وجود داشت و آنهم حضور مهندس رامین حاتمی مدیرعامل جوان و توانمند شرکت مهندسی ساختمان نفت بود

و جالب تر اینکه در زمان حضور همین مهندس رامین حاتمی؛شرکت مارون یکی از طلایی ترین و موفق ترین دوران خود را در تمام زمینه ها سپری کرد…

و نکته ی دیگر این حضور…کارشکنی بعضی خناسان حاضر در جلسه برای جلوگیری از انتصاب مهندس حاتمی در مهندسی ساختمان بود که با اعتقادی که مهندس عالی پور به توانمندی های این جوان خوشفکر دارد بالاخره این انتصاب هوشمندانه و خردمندانه انجام گرفت

 

نکته ی دیگر جلسه ی امروز اتهاماتی است که جهانگیر پورهنگ مرتبا” متوجه ی مخالفان خود و رسانه های منتقد که دلسوزانه و از روی عرق ملی نسبت به اوضاع نابسامان پیش آمده…می کند

آخر چگونه یک رسانه می تواند در میزان نمک نفت تولیدی مارون موثر واقع شود؟!

یا وقتی حوادثی در مارون رخ می دهد و در اثر سوء مدیریت جوانی جان خود را از دست می دهد آیا مدیرعامل مارون انتظار دارد که رسانه سکوت اختیار کند!؟ تا این سریال تکراری حوادث مستدام گردد؟!

و نکته ی مهم تر انتظار جهانگیر پورهنگ از مدیر عامل مناطق برای حمایت و ریش سفیدی برای ایشان است..،!

آخر وقتی طرف حساب آقای پورهنگ چاههای نفت منطقه ی مارون هستند و لوله های نفت…مدیرعامل مناطق نفتخیز چگونه و با چه کسانی پادرمیانی کند؟!

در پایان از ابتدا می بایست مدیر بی تجربه و تازه کار ؛در رده ای پایین تر به کسب تجربه و آزمون و خطا می پرداخت نه با مدیریت بر بزرگترین شرکت تولیدی جنوب…

در یک تیم فوتبال هم وقتی سرمربی تیمش را به رده ی پایین تر می برد این خود سرمربی است که عوض می شود نه سرپرست و هافبک و دفاع و حتی بوقچی…!

عقل و علم مدیریت میگویدجهانگیر پورهنگ به جای گرفتن انگشت اتهام به سمت تمام پرسنل و مدیران مارون!!!باید برود…قبل از اینکه جو به گونه ای شود که روز رفتنش “پورهنگ رفت” را پرسنل مارون مانند “شاه رفت” بر روی جراید در ١٢بهمن۵٧  و بصورت وارونه بالای سر بگیرند…