به گزارش روزنامه نیوز : استاندار خوزستان با اشاره به اینکه توسعه ناهمگون سبب گسترش احساس تبعیض در جامعه می شود گفت: پیامدهای توسعه ناهمگون در یک شهر بیشتر و منفی تر از عدم توسعه است. غلامرضا شریعتی در هفتمین جلسه ستاد استانی بازآفرینی پایدار شهری  با اشاره به وجود برخی احساس تبعیض ها در سطح شهر ناشی از عدم توسعه متوازن ادامه داد: برای توسعه محیط های شهری نیازمند برنامه همه جانبه هستیم.

وی با تاکید بر لزوم تدوین برنامه های جامع بهسازی شهری برای اهواز تصریح کرد: ظرفیت ایجاد شده در ستاد بازآفرینی شهری یک فرصت مغتنم است که باید از آن نهایت استفاده را برد نه آنکه با برخی نزاع های بین دستگاهی فرصت سوزی کنیم.

به گفته استاندار خوزستان در کل کشور ۱۷ محله برای طرح پایلوت بازآفرینی شهری انتخاب شده اند که از این تعداد سه محله معادل ۱۸ درصد از استان خوزستان بوده است.