🖍 نقدی بر کلیپ ناجوانمردانه ی منتشر شده بعد از رفتن مهندس سیدنور محمدپور مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان

🔷 متاسفانه در چند روز گذشته
کلیپی ناجوانمردانه ی در فضای مجازی منتشر گردیده که مهندس سیدنور محمدپور مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان را شدیدا تخریب کرده و با گذاشتن آهنگ دیو چو بیرون رود و فرشته در آید…! ایشان را در کمال بی انصافی و بطور ناجوانمردانه مورد تخریب قرار دادند
🔷 این در حالی است که مهندس محمدپور از پاکدست ترین مدیران ۴۰ سال گذشته ی استان بوده و هست و حتی منتقدین ایشان هم بر راستی و صداقت ایشان اذعان دارند
مهندس سیدنور محمدپور مدیری بی حاشیه و اخلاق مدار است که در مدت حضور همواره حامی حق و عدالت بوده است و اگر هم ضعفی در آمار و ارقام رشد بیکاری یا مشکلات کارگران در دوره ی ایشان دیده می شود قطعا متاثر از مدیریت کلان استان طی چند سال گذشته بوده است که ما در تمامی آمار و ارقام ادارات کل خوزستان دچار ضعف مفرط و پسرفت بوده ایم و نه تنها اداره ی کار و رفاه اجتماعی
🔷 در مبحث تملق گویانه ی دیو و فرشته بلید پرسید که کدام دیو؟! و کدام فرشته؟!
به نظر شما مخاطبان عزیز و فهیم خوزستانی اگر مهندس محمدپور هم اهل لابی گری و شب نشینی های تا سحر بود…! و سفره های گسترده از خوان پرنعمت خوزستان برای تهران نشین ها می گسترد و گوشی های اپل مدل بالا به تهران نشین ها هدیه می کرد؟! آیا امروز کماکان بر مسند خود تکیه نکرده بود و حتی بالاتر نرفته بود!؟
او دیو نیست بلکه فرزند باغیرت و شریف خوزستان است که قطعا باج نداد و خرده فرمایشات لابی های مفت خور را وقعی ننهاد و با اینکه می دانست عدم انجام این خرده فرمایشات ملوکانه! منجر به برکناری او خواهد شد ولی باز هم در حفظ امانتی که بیت المال نام داشت کوشید و امروز هم با سربلندی کنار رفت
🔷 ما به بررسی پرونده ی عملکرد ارسلان غمگین یا همان فرشته ی کلیپ! که اتفاقا بسیار هم بررسی شدنی ست فعلا نمی پردازیم اما متذکر می شویم که در صورت ادامه ی اینگونه رفتارها قطعا به عنوان جزیی از جامعه ی خوزستان که همواره حامی مدیران پاکدست و شریف هستیم واکنشی در خور نشان خواهیم داد…
🔷 اینکه بر عملکرد مهندس محمدپور و کارنامه ی ایشان در دوران حضور همانند تمامی مدیران استان و کشور نقدهای کارشناسانه وارد است شکی نیست ولی اینکه برای خوشآیند مدیران آمده…مدیران رفته را اینگونه بی انصافانه تخریب کنیم راه و رسم کژ و نادرستی است که قطعا جلوی آن خواهیم ایستاد

۷ مهرماه ۹۸/ بابک طهماسبی