ملی حفاری

ملی حفاری

مهندس سید عبدالله موسوی : مهمترین آرزوی من آرامش و رفاه خانواده های پرسنل شرکت ملی حفاری ایران است

به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز، مهندس سیدعبدالله موسوی در گفتگوی اختصاصی با گفتمان نیوز در خصوص اوضاع فعلی شرکت ملی حفاری گفت: امروز برای دومین ماه متوالی حقوق پرسنل حفاری را سی ام پرداخت کردیم و من در مدت حضور تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه های مالی و شغلی پرسنل شرکت ملی حفاری ایران به کار بسته ام و خدا را شاکرم که در این نزدیک به ٢ ماه ؛هم توانسته ایم حقوق ها را سر موقع پرداخت کنیم و هم نفت کارت پرسنل را شارژ و پرداختی های معوقه را نیز تسویه کرده ایم

ایشان در پاسخ به سوال ما در خصوص دغدغه های مدیریتی خود فرمود: مهمترین آرزوی من به آرامش و رفاه رسیدن خانواده های پرسنل شرکت ملی حفاری است

وی در خصوص منابع انسانی نیز گفت : نگاه به نیروی انسانی باید نرم افزاری باشد و نه سخت افزاری؛ منابع انسانی خودرو و یا ساختمان نیست و باید در نگاه به منابع انسانی؛شفاف؛مهربانانه و رفتاری توام با احترام و سرشار از عزت داشت
البته طبیعی است که هر مدیر برنامه ها و پازل های مدیریتی خاص خود را در سر دارد و ناگزیر است که از افرادی که در این برنامه ها می گنجد و باعث پیشبرد آن نقشه ها می شوند استفاده کند اما باید شأن پرسنل و حتی مدیران برکنار شده حفظ گردد و رعایت اخلاق از اولین أصول مدیریتی ست

در پایان مدیرعامل خوش خلق و محبوب شرکت ملی حفاری در خصوص آینده ی شرکت ملی حفاری ایران افزود که آینده ی این شرکت روشن و امیدوار کننده است و ما با حذف سمت های زائد و اضافه که باعث فربه شدن غیر ضروری ساختار شرکت ملی حفاری و افزایش هزینه ها شده بود سعی بر کنترل و سیستماتیک کردن سمت ها و منصب های سازمانی این شرکت و اجرای ساختار مورد تایید وزارت نفت داریم