معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: کلیه امتحانات لغو شده یکشنبه (۱۵ دی) در روز شنبه (۲۸ دی) برگزار خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز، علیرضا جلیلی‌فر اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در روز یکشنبه (۱۵ دی) در اهواز و لغو کلیه امتحانات در دانشگاه، همه امتحانات لغو شده دانشگاه شهید چمران اهواز در این روز، به روز شنبه (۲۸ دی) موکول شدند.

وی با بیان اینکه با حفظ ساعت برگزاری امتحانات، تنها در تاریخ برگزاری جابه‌جایی صورت گرفته است، گفت: در ساعات برگزاری امتحانات هیچ دخل و تصرفی صورت نگرفته است و ساعات برگزاری امتحانات همان ساعت‌های تعیین شده در روز یکشنبه (۱۵ دی) است.

ایسنا/خوزستان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: کلیه امتحانات لغو شده یکشنبه (۱۵ دی) در روز شنبه (۲۸ دی) برگزار خواهند شد.

علیرضا جلیلی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در روز یکشنبه (۱۵ دی) در اهواز و لغو کلیه امتحانات در دانشگاه، همه امتحانات لغو شده دانشگاه شهید چمران اهواز در این روز، به روز شنبه (۲۸ دی) موکول شدند.

وی با بیان اینکه با حفظ ساعت برگزاری امتحانات، تنها در تاریخ برگزاری جابه‌جایی صورت گرفته است، گفت: در ساعات برگزاری امتحانات هیچ دخل و تصرفی صورت نگرفته است و ساعات برگزاری امتحانات همان ساعت‌های تعیین شده در روز یکشنبه (۱۵ دی) است.

اعلام زمان برگزاری امتحانات لغو شده دانشگاه شهید چمران اهواز
کنکور
ایسنا/خوزستان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: کلیه امتحانات لغو شده یکشنبه (۱۵ دی) در روز شنبه (۲۸ دی) برگزار خواهند شد.

علیرضا جلیلی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در روز یکشنبه (۱۵ دی) در اهواز و لغو کلیه امتحانات در دانشگاه، همه امتحانات لغو شده دانشگاه شهید چمران اهواز در این روز، به روز شنبه (۲۸ دی) موکول شدند.

وی با بیان اینکه با حفظ ساعت برگزاری امتحانات، تنها در تاریخ برگزاری جابه‌جایی صورت گرفته است، گفت: در ساعات برگزاری امتحانات هیچ دخل و تصرفی صورت نگرفته است و ساعات برگزاری امتحانات همان ساعت‌های تعیین شده در روز یکشنبه (۱۵ دی) است.