معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر سرد شدن هوا گفت: کشاورزان برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات، زمین‌های کشاورزی خود را شبانه آبیاری کنند.

به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز، علی کرمی افزود: با توجه به پیش‌بینی هواشناسی احتمال وارد آمدن خسارت به کشت‌های گلخانه‌ای و دارای پوشش پلاستیک و برخی محصولات سبزی و صیفی وجود دارد.

وی از کشاورزان خواست برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی بواسطه سرمازدگی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند و در کشت‌هایی که احساس می‌کنند احتمال خسارت وجود دارد اقدام به آبیاری شبانه کنند.

معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول همچنین درخصوص زمان مناسب برای سم‌پاشی مزارع گندم گفت: بهترین زمان برای سم‌پاشی در ایام سرد سال اواسط روز است البته اگر کشاورزان این کار را به بعد از بهبود هوا موکول کنند، بهتر است.

علی کرمی رئیس هواشناسی صفی آباد دزفول نیز در این باره اظهار داشت: احتمال خسارت سرمازدگی در بعضی محصولات کشاورزی بدلیل کاهش دمای هوا وجود دارد.

۱۱۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی در شهرستان دزفول وجود دارد که هر سال حدود سه میلیون تن محصول از آنها برداشت می‌شود.

معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول همچنین درخصوص زمان مناسب برای سم‌پاشی مزارع گندم گفت: بهترین زمان برای سم‌پاشی در ایام سرد سال اواسط روز است البته اگر کشاورزان این کار را به بعد از بهبود هوا موکول کنند، بهتر است.

علی کرمی رئیس هواشناسی صفی آباد دزفول نیز در این باره اظهار داشت: احتمال خسارت سرمازدگی در بعضی محصولات کشاورزی بدلیل کاهش دمای هوا وجود دارد.

معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول همچنین درخصوص زمان مناسب برای سم‌پاشی مزارع گندم گفت: بهترین زمان برای سم‌پاشی در ایام سرد سال اواسط روز است البته اگر کشاورزان این کار را به بعد از بهبود هوا موکول کنند، بهتر است.

علی کرمی رئیس هواشناسی صفی آباد دزفول نیز در این باره اظهار داشت: احتمال خسارت سرمازدگی در بعضی محصولات کشاورزی بدلیل کاهش دمای هوا وجود دارد.