بازدید

 

مهندس سیدعبدالله موسوی : رفاه حال پرسنل و خانواده های شرکت ملی حفاری در اولویت من است

مهندس سیدعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در بازدید از امکانات رفاهی شرکت ملی حفاری ایران گفت : تامین رفاه و امکانات رفاهی شرکت ملی حفاری برای پرسنل شریف و خدوم این شرکت و خانواده های محترم شان در اولویت برنامه های من است و اگر پرسنل و خانواده های آنها دارای نشاط و شادی نباشند راندمان کار پایین می آید و خمودگی و افسردگی دشمن صنعت و پیشرفت است

در این بازدید که مهندس احمدباورصاد رییس مهندسی ساختمان شرکت ملی حفاری و جمعی از مدیران ارشد حفاری مهندس موسوی را همراهی می کردند ایشان ضمن تاکید فراوان بر گسترش امکانات رفاهی و تفریحی پرسنل و خانواده های حفاری از امکانات موجود بازدید نموده و با مدیران مرتبط با امور رفاهی و خدمات شرکت دیدار و أوامر لازم جهت حفظ؛نگهداری و توسعه ی این امور را به مدیران ایراد فرمودند

مهندس سیدعبدالله موسوی از مدیران مجرب صنعت می باشد که همواره ارتباطات صمیمانه و ویژه ای با خانواده های پرسنل شرکت های تحت امر داشته و از مدت حضور بطور شبانه روزی بدنبال رفع کاستی ها و مشکلات موجود در شرکت ملی حفاری ایران بوده است