به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز ، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت : در ۲۴ ساعت گذشته در حسینیه اندیمشک ۲۴ و سه دهم ، شوشت ۱۷ و ۶ دهم ، گتوند ۱۶ و هشت دهم ، ایستگاه صفی آباد دزفول ۱۳ و ۶ دهم و لالی ۱۱ میلی متر باران بارید.

محمد سبزه زاری افزود : در این مدت میزان بارندگی در شوش هفت ، مسجدسلیمان چهار و ۹ دهم ، امیدیه -آغاجاری و بستان ۲ و هفت دهم ، بندر ماهشهر ۲ و یک دهم ، اهواز یک و ۲ دهم ، آغاجاری یک میلی متر ثبت شد.

وی ادامه داد : در رامهرمز ۶ دهم ، هندیجان سه دهم ، آبادان و شادگان ۲ دهم ، بهبهان یک دهم و ایذه یک صدم میلی متر باران بارید.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت : در ۲۴ ساعت گذشته در حسینیه اندیمشک ۲۴ و سه دهم ، شوشت ۱۷ و ۶ دهم ، گتوند ۱۶ و هشت دهم ، ایستگاه صفی آباد دزفول ۱۳ و ۶ دهم و لالی ۱۱ میلی متر باران بارید.بارش باران در خوزستان

محمد سبزه زاری افزود : در این مدت میزان بارندگی در شوش هفت ، مسجدسلیمان چهار و ۹ دهم ، امیدیه -آغاجاری و بستان ۲ و هفت دهم ، بندر ماهشهر ۲ و یک دهم ، اهواز یک و ۲ دهم ، آغاجاری یک میلی متر ثبت شد.

وی ادامه داد : در رامهرمز ۶ دهم ، هندیجان سه دهم ، آبادان و شادگان ۲ دهم ، بهبهان یک دهم و ایذه یک صدم میلی متر باران بارید.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد ، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت : در ۲۴ ساعت گذشته در حسینیه اندیمشک ۲۴ و سه دهم ، شوشت ۱۷ و ۶ دهم ، گتوند ۱۶ و هشت دهم ، ایستگاه صفی آباد دزفول ۱۳ و ۶ دهم و لالی ۱۱ میلی متر باران بارید.بارش باران در خوزستان

محمد سبزه زاری افزود : در این مدت میزان بارندگی در شوش هفت ، مسجدسلیمان چهار و ۹ دهم ، امیدیه -آغاجاری و بستان ۲ و هفت دهم ، بندر ماهشهر ۲ و یک دهم ، اهواز یک و ۲ دهم ، آغاجاری یک میلی متر ثبت شد.

وی ادامه داد : در رامهرمز ۶ دهم ، هندیجان سه دهم ، آبادان و شادگان ۲ دهم ، بهبهان یک دهم و ایذه یک صدم میلی متر باران بارید.