با انجام عملیات فنی سرعت اینترنت مشترکان دیتا در دزفول و شمال خوزستان بهبود و ارتقاء یافت.

به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز، در راستای شعار ارتباطی فراگیر با نصب سوییچ و انجام عملیات های فنی در مراکز مخابراتی توسط کارشناسان حوزه معاونت شبکه مخابرات منطقه خوزستان به منظور ارایه اینترنت با سرعت بالا و ارائه سرویس های خدماتی مطلوب به مشترکان در دزفول و شمال خوزستان شبکه دیتا بهینه سازی و ارتقاء یافت.

این عملیات فنی با برگردان ترافیک مرکز فردوسی دزفول از سوییچ قدیم به جدید، برقراری پورت جدید در مرکز تلفن امام و برقراری یک پورت بین مراکز تلفن مخابراتی دانش شوش و امام خمینی دزفول با هدف بهینه سازی و ارتقاء سرعت اینترنت و ارائه سرویس های مطلوب به مشترکان دیتا در دزفول و شمال استان اجرا شده است.

گفتنی است، برای اجرای این عملیات فنی، هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت مخابرات ایران سرمایه گذاری شده است.