جمعی از سرمایه گذاران ایتالیایی و اعضاء سفارت ایتالیا از سازه های آبی شوشتر بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز ، محمد رضا بهادری اظهار داشت: پیرو مطالعات در حال انجام از سوی گروه ایتالیایی که با هماهنگی سفارت ایتالیا در حاشیه غربی و جنوبی کشور ایران انجام پذیرفته و همچنین بواسطه اقدامات صورت گرفته از سوی مجموعه مدیریتی پایگاه جهانی سازه های آبی شوشتر علیرغم امکان بازدید و معرفی سازه های آبی، شرایطی برای حضور در بافت تاریخی و بازدید از شیوه های تولید انواع صنایع دستی موجود در شوشتر فراهم گردید.

مدیر پایگاه میراث جهانی شوشتر افزود: نظر به اینکه مسیر و استان های قابل بازدید این گروه که از پیش توسط سفارت ایتالیا استان های کردستان، کرمانشاه، خوزستان و فارس دیده شد و در استان خوزستان از آثار جهانی شوشتر، چغازنبیل و شوش بازدید بعمل می آمد سعی شد تا مدت زمان بیشتری از حضور این گروه در استان و بخصوص شوشتر برنامه ریزی شود تا ضمن بازدید از آثار سیزده گانه سازه های آبی با بافت تاریخی و نوع معماری، آداب و رسوم، اقامتگاه های سنتی و سایر پتانسیل های این شهر کهن نیز آشنا شوند تا در انتخاب محل سرمایه گذاری تأثیر مثبت تری داشته باشد.

بهادری ضمن اشاره به دیدگاه این کارشناسان نسبت به جاذبه های گردشگری، تصریح کرد: از آنجایی که هدف این گروه نگرش جمعی به مؤلفه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ….بود و بواسطه گستردگی پهنه شهری و آثار متعدد موجود در آن امکان بازدید و معرفی تمام داشته های این دیار کهن فراهم نبود، لذا سعی کردیم تا با بهره گیری از وقت های اضافه جلسه ای را در خانه تاریخی مرعشی بعنوان دفتر پایگاه جهانی سازه های آبی برگزار نماییم و با استفاده از تصاویر، متون و همچنین کلیپ های معرفی ساید، آثار ملموس و ناملموس معرفی گردد.

وی ادامه داد: در بازدید بعمل آمده از شوشتر، قلعه سلاسل، نهرداریون و کت های موجود، خانه مستوفی، خانه های سرابی، مقدم و مرعشی، آسیاب ها و آبشارها، بند میزان، سرای افضل و بافت تاریخی شوشتر بهمراه صنایع دستی ویژه شوشتر در معرض بازدید قرار گرفت.