همزمان‌ با دهه مبارک فجر پروژه آبرسانی به شهرستان امیدیه به بهره برداری رسید.

پروژه آبرسانی به شهرستان امیدیه شامگاه دوشنبه ۲۱ بهمن ماه با حضور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، فرهاد ایزدجو رییس سازمان آب و برق خوزستان و جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز، هدف از اجرای این طرح تامین فشار پایدار شبکه توزیع شهر امیدیه، بالابردن کیفیت آب شرب و افزایش حجم ذخیره سازی به میزان ۱۰ هزار متر مکعب است.

تاسیسات آبرسانی در این طرح شامل احداث مخزن، ایستگاه پمپاژ و خطوط رفت و برگشت به مخزن است.

جمعیت تحت پوشش این طرح ۷۰ هزار نفر است و از جمله مشخصات آن ظرفیت انتقال و ایستگاه پمپاژ به میزان ۲۰ هزار مترمکعب در شبانه روز، حجم ذخیره سازی مخزن به میزان ۱۰ هزار متر مکعب، خطوط انتقال آب به طول ۱۲۰۰۰ متر، سیستم گندزدایی کلرزنی گازی با ۵ متر مکعب در ساعت و خطوط انتقال برق رسانی به طول ۱۲۰۰ متر است.

هزینه اجرای کل طرح ۳۵ میلیارد تومان و محل تامین آب در این‌ طرح از تاسیسات کوت امیر است.

پروژه آبرسانی به شهرستان امیدیه شامگاه دوشنبه ۲۱ بهمن ماه با حضور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، فرهاد ایزدجو رییس سازمان آب و برق خوزستان و جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز، هدف از اجرای این طرح تامین فشار پایدار شبکه توزیع شهر امیدیه، بالابردن کیفیت آب شرب و افزایش حجم ذخیره سازی به میزان ۱۰ هزار متر مکعب است.

تاسیسات آبرسانی در این طرح شامل احداث مخزن، ایستگاه پمپاژ و خطوط رفت و برگشت به مخزن است.

جمعیت تحت پوشش این طرح ۷۰ هزار نفر است و از جمله مشخصات آن ظرفیت انتقال و ایستگاه پمپاژ به میزان ۲۰ هزار مترمکعب در شبانه روز، حجم ذخیره سازی مخزن به میزان ۱۰ هزار متر مکعب، خطوط انتقال آب به طول ۱۲۰۰۰ متر، سیستم گندزدایی کلرزنی گازی با ۵ متر مکعب در ساعت و خطوط انتقال برق رسانی به طول ۱۲۰۰ متر است.